Generalforsamling

Generalforsamling 2021
Dansk Metal Horsens Veteranklub

Indkaldelse til generalforsamling fredag den 20. august 2021 kl. 14.00 i DUI`s lokaler Kildegade 27 B

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger regnskabet
4. Indkomne forslag – Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest fredag                                                                                                            den 13. august.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Næstformand Karsen Jensen – modtager genvalg
Kasserer Ingvard Svenningsen – modtager genvalg
Hans Jørgen Lund- modtager genvalg
Hans Høj – modtager genvalg

Suppleant Jens Ole Ludvigsen – modtager genvalg
Bilagskontrollant: Jørgen Dammann – modtager genvalg

6. Stavgang, Yoga, gymnastik – ringe tilslutning (nedlukning eller pause)

7. Program 2022-1 udsendes på mail. Kun post til dem der ikke har mail.
(kan også ses på Metals hjemmeside under Veteraner)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen