Bestyrelsen

Formand: Peter Bryder bryder@mail.dk 5361 5180
Næstformand: Karsten Jensen karsten-jensen@stofanet.dk 3028 7515
Kasserer: Ingvard Svenningsen isv@stofanet.dk 2368 5384
Sekretær: Erling Bindeballe erlinggb@city.dk 2293 0355
Best.medlem Finn Jensen 2570 4216
Best.medlem Hans Jørgen Lund 2964 2625
Best.medlem Hans Chr. Høj 4053 0596
Suppleant Ole Kramer Jensen
Suppleant Jens Ole Ludvigsen
Bilagskontrollanter Ilse Daugaard
Jørgen Dammann