Lærlinge

Vi er i afdelingen gentagne gange kommet under vejr med, at lærlinge er blevet snydt på en række områder. Det er lige så tit på grund af manglende kendskab til reglerne, som det måske er et bevidst forsøg fra mesters side på at snyde lærlingen. Og hvis lærlingen selv ikke har kendskab nok til reglerne, vil han jo heller ikke umiddelbart råbe vagt i gevær. Derfor tager vi lige nogle af de vigtigste punkter, som vi oftest ser tilsidesat.

Lønregulering

En lærlings løn reguleres efter to parametre: hvilket trin/år han befinder sig på, og når der er tale om en overenskomstmæssig regulering. Det trin, han befinder sig på, findes ved at tage hans udlæredato og regne baglæns. Det vil for de flestes vedkommende sige, at de det første halve år ude på virksomheden skal aflønnes efter trin 1, fordi der forudgående har været et halvt år på skole, og derefter skal han stige til trin 2. For ofte ser vi, at lærlingen hele det første år på virksomheden får den laveste sats.

Så vær opmærksom på, at din løn som lærling skal stige både når du kommer på næste læreår, og når der er overenskomstmæssig regulering af satserne; typisk d. 1. marts. Er du i tvivl om du får den rigtige løn så gå ind på Metal Ungdoms hjemmeside og brug ”løngrisen”.

Pension

Påbegynder du din uddannelse efter at være fyldt 20 år, skal du omfattes af pensionsindbetaling efter at have opnået 2 måneders anciennitet. Er du i forvejen omfattet af en pensionsordning; f.eks. Industriens Pension, fra et forudgående job, er du omfattet af pensionsordningen fra dag 1.

Kørekort for autolærlinge

Er du i lære indenfor autoområdet skal du erhverve kørekort så hurtigt som muligt. Din mester er forpligtet til at betale alle lovpligtige omkostninger i forbindelse med erhvervelsen af kørekort.

Overarbejde

Overarbejdstillæg, varslingsregler osv. er for lærlinge nøjagtigt de samme som for svendene. Der er derfor ikke tale om nogen forholdsmæssig nedregulering.

Der er dog visse begrænsninger for overarbejde for lærlinge under 18 år. For eksempel må en arbejdsdag aldrig overstige 10 timer, hvis du er under 18.

Skiftehold

Lærlinge, der er fyldt 18 år, kan arbejde på skiftehold efter de samme regler og til de samme satser som svendene.

Understøttelse ved ledighed

Er du i den situation, at du umiddelbart efter udlæring bliver ledig, er du som nyudlært ikke understøttelsesberettiget den første måned.

Hvis du har været medlem af Metal Ungdom i 3 år eller mere, går forbundet ind og dækker denne måned. Har du været medlem i 2 år, betales de 3 uger; og har du været medlem 1 år inden udlæring betaler forbundet 1 uges dagpenge.

Bliver du ikke arbejdsløs direkte efter udlæring skal du have mindst 12 ugers arbejde for at få beregnet en anden sats end den laveste.

Feriefridage

Lærlinge har også ret til fem feriefridage årligt. Betalingen er fuld normal løn.

Overenskomst

Er du i lære på en virksomhed der ikke har en overenskomst skal du huske, at lærlinge altid er omfattet af overenskomsten.

Du er altid velkommen til at kontakte afdelingen.