Arbejdsskader

Arbejdsulykke

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage.

Der er en nedre grænse for hvilke skader der anerkendes efter loven. Bagatelskader og forbigående smerter der ikke kræver behandling, men som går over af sig selv, bliver ikke anerkendt som en personskade. En ulykke kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis det kan dokumenteres at skaden er sket på grund af arbejdet eller de forhold arbejdet er foregået under.

Hvis du bliver udsat for en arbejdsulykke, er det vigtigt hurtigst muligt at kontakte lægen. Så vil det fremgå af lægejournalen, at du har været udsat for en arbejdsulykke, hvilke dele af kroppen, der er skadet og tidspunkt for skaden. Det er vigtig dokumentation, når sagen behandles. Hvis det er muligt, er det også en god ide at tage fotos, som kan hjælpe med at beskrive hændelsen.

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykker. Som udgangspunkt skal alle arbejdsulykker anmeldes til arbejdsgiverens forsikringsselskab senest 9 dage efter, at skaden er sket. Det gælder dog ikke småskader, som f.eks. et blåt mærke.

Erhvervssygdom

En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid.

Hvis en læge eller tandlæge har mistanke om, at der er sammenhæng mellem en lidelse og patientens arbejde har lægen pligt til at sende en anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Anmeldelse

Det er vigtigt at arbejdsskader anmeldes. Det gælder uanset om der er tale om en ulykke eller en erhvervssygdom. Har du været udsat for en ulykke på dit arbejde eller har du pådraget dig en lidelse, som kan skyldes dit arbejde? Er du i tvivl om skaden er anmeldt – eller ved du, at den er anmeldt, og ønsker du vejledning under sagsbehandlingen – så kontakt afdelings socialrådgiver.

 

Kontaktoplysninger:
Lone D. Bendtsen, socialrådgiver i Dansk Metal Horsens
Telefon direkte 76286865
Mail: lodb@danskmetal.dk