Arbejdsmiljø

Miljø- og sikkerhedsarbejde er en vigtig og naturlig del af afdelingens faglige arbejde. Vi arrangerer løbende temamøder med oplægsholdere, som kan gøre os klogere på emner indenfor arbejdsmiljø.

Vi ser det som en væsentlig opgave i miljø- og sikkerhedsarbejdet, at vi kan yde medlemmerne en god og kvalificeret hjælp i arbejdsskadessager, så de sikres den bedst mulige løsning. Vi har derfor ansat en socialrådgiver, som kan give hjælp og rådgivning