Supplerende Dagpenge

I måneder, hvor du arbejder 145,33 timer eller mindre, kan du under visse betingelser få udbetalt supplerende dagpenge. Det er en betingelse, at der kan udbetales dagpenge for mindst 14,8 timer for måneden.

Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger.

Du skal have ret til dagpenge for at kunne få supplerende dagpenge.

Din arbejdsgiver skal underskrive en frigørelsesattest, hvis du arbejder på nedsat tid og er omfattet af et opsigelsesvarsel.

Se mere her eller kontakt gerne afdelingen for vejledning.