Kontingent 2021

Kontingent for 2021

 

Kontingent
år 2021
alm. svende Militær/
sabbat
lærlinge
Gratis A.ks
langtids-
ledige/syge
Efterløn
flex  ordn.
på 100%
Efterløn
flex  ordn.

91%
Forbundet 368,00 83,75 105,00 308,00 308,00 290,00
A-kassen, incl. ATP 368,00 368,00 0,00 368,00 357,00 357,00
Administr. 154,00 154,00 0,00 154,00 154,00 154,00
Afdelingen 187,00 74,25 45,00 147,00 147,00 135,00
Fritidsulykke 31,50 31,50   31,50 31,50 31,50 31,50
I alt pr. md. 1.108,50  711,50 181,50 1.008,50 997,50 967,50

 

Disse kontingentstørrelser gælder for de fleste af vore medlemmer.

Yderligere oplysninger fås i afdelingen.

Til ovennævnte satser skal tillægges evt. klubkontingent.

Efterlønsbidraget udgør 520,00 kr. pr. måned.

Skattefri præmie udgør 13.912,00 kr. pr. portion.

Du er altid velkommen til at kontakte afdelingen.