Er du blevet ledig?

1.ledige dag – tilmelding på Jobcenter (www.jobnet.dk)

– Vejledning kommer i din digitale postkasse på www.danskmetal.dk når tilmeldingen er tilgået Dansk Metal. LÆS DET GRUNDIGT IGENNEM.

Dansk Metals hjemmeside (www.danskmetal.dk) digital a-kasse

  • Log in med Nem id
  • Lav ledighedserklæring.
  • Kom i afdelingen med din opsigelse.

Lav CV på www.jobnet.dk

Du skal du selv booke CV. Samtale, rådigheds- og jobsamtaler

Du skal selv booke dine jobsamtaler med jobcenteret og din CV- samtale og rådighedssamtaler med a-kassen. Du vælger selv dato og tid, og du kan også ombooke dine samtaler.

Sørg derfor altid for at holde dig orienteret om de bookingfrister, som a-kassen og jobcenteret giver dig. Tjek din digitale post herwww.danskmetal.dk og Min side på www.jobnet.dk

Hvis du ikke booker samtaler inden for fristen, bliver du afmeldt som ledig. Så kan du først få dagpenge, når du tilmelder dig igen.

Sådan booker du en CV- samtale og rådighedssamtale i a-kassen

Vi sender dig en bookingpåmindelse til din digitale post her når du skal booke en rådighedssamtale. Du skal herefter selv booke rådighedssamtalen. Husk derfor at logge ind og tjekke ”din digital post” dagligt.

Du kan altid få hjælp til booking i din Metalafdeling.

Hvad sker der, hvis du ikke booker?

Hvis du ikke booker en rådighedssamtale inden for fristen, bliver du afmeldt som ledig. Og så kan du ikke få dagpenge.

Når du tilmelder dig som ledig igen, vil du få en frist til at booke rådighedssamtalen. Booker du igen ikke, bliver du afmeldt igen.

Sådan booker du en jobsamtale på jobcenteret

Du booker din jobsamtale med jobcenteret via Min side på www.jobnet.dk Her kan du også se fristen for, hvornår du senest skal have booket samtalen. Kontakt jobcenteret, hvis du ikke kan finde en ledig tid inden for fristen.

Er du fritaget for at være aktivt jobsøgende og fra at stå til rådighed for henvist arbejde, får du besked fra jobcenteret pr. brev. Husk, at tjekke din e-Boks.

Hvad sker der, hvis du ikke booker?

Hvis du ikke booker en jobsamtale inden for fristen, bliver du afmeldt som ledig. Og så kan du ikke få dagpenge.

Når du tilmelder dig igen, skal du booke en jobsamtale til afholdelse inden for 10 dage. Ellers bliver du ikke tilmeldt som ledig og kan ikke få dagpenge.

Fritaget for at booke rådighedssamtaler og jobsamtaler

Både a-kassen og jobcenteret kan i særlige tilfælde fritage dig for pligten til selv at booke samtaler, hvis du har:

1) manglende it-kundskaber.

2) betydelige sproglige barrierer.

3) betydelig fysisk, kognitiv eller psykisk funktionsnedsættelse.

Ønsker du at blive fritaget, skal du kontakte både a-kasse og jobcenter.