Dagpengesatser

Gældende regler for A-kassen pr. 1/1-2021

Satser
Max. dagpengesats                                           19.322,00 kr. pr. måned.
Dim. dagpengesats med forsørgelsespligt           15.844,00 kr. pr. måned.
Dim. dagpengesats uden forsørgelsespligt          13.815,00 kr. pr. måned.

G-dage
Arbejdsgivergodtgørelse for de 2 første hele ledighedsdage kr. 892,- kr. pr. dag./ 7,4 time.

Satsberegning
Din dagpengesats bliver beregnet på baggrund af de 12 måneder med højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder.

 

Genoptjening af retten til dagpenge / Opfyldelse af beskæftigelseskravet
Hvis du har opbrugt din dagpengeret, men har timer på din beskæftigelseskonto, skal du genoptjene din dagpengeret på baggrund af timer. En genoptjening af dagpengeretten kræver, at der er registreret 1.924 timer på din beskæftigelseskonto.

Hvis du ikke har 1.924 timer på din beskæftigelseskonto, har du mulighed for at forlænge din eksisterende dagpengeret. Din dagpengeret kan forlænges med de timer du har registreret på beskæftigelseskontoen. Forlængelsen sker i forholdet 1:2. Det vil sige har du 100 timer registreret på din beskæftigelseskonto, vil dette give dig ret til yderligere 200 timers dagpenge efter at din oprindelige dagpengeret er udløbet.

Genoptjening af retten til dagpenge sker når retten til dagpenge er bortfaldet som følge af, at perioderne er udløbet, og når der ikke er registrerede timer på beskæftigelseskontoen.

Indkomstkravet
Du har ret til dagpenge i sammenlagt 3.848 timer (2 år) inden for 36 måneder (3 år), når du bliver ledig.
Du skal have været medlem af a-kasse i mindst 1 år.
Du optjener din dagpengeret på baggrund af indkomst.
Som fuldtidsforsikret medlem af a-kassen skal din/dine arbejdsgivere have indberettet mindst 238.512 kroner til indkomstregistret. Der kan højst medregnes 19.876 kroner pr. måned.
Hvis du har opbrugt din dagpengeret, men har timer på din beskæftigelseskonto, skal du genoptjene din dagpengeret på baggrund af timer. En genoptjening af dagpengeretten kræver, at der er registreret 1.924 timer på din beskæftigelseskonto.

 

Ved enhver tvivl kontakt afdelingens A-kasse for nærmere vejledning.

Ekspeditionstider:
Telefon       7562 1788
Mandag      9-12  &  14-17
Tirsdag       9-12
Onsdag       9-12  &  14-17
Torsdag                   14-17
Fredag        9-12