Voldgift: Arbejdsgiverne kan ikke egenhændigt forlænge din arbejdsdag

Jysk havde ikke ret til at forlænge de selvbetalte pauser for smedene i Uldum, fastlår en faglig voldgift. En principiel afgørelse, mener faglig sekretær i Metal Horsenens, Benny Sørensen

– For os var det et spørgsmål om at få afklaret om arbejdsgiverne ensidigt kan forlænge de ansattes tilstedeværelse på arbejdet, siger faglig sekretær i Metal Horsenens, Benny Sørensen.

Sagen handler om teknikerne på Jysks centrallager i Uldum, hvor de 12 smede arbejder på treholdsskift. For at få det stramme vagtskema til at hænge sammen opsagde Jysk en lokalaftale, hvor der var aftalt en halv selvbetalt spisepause, i stedet skulle værkstedfolkene have en times pause for egen regning.

Opsigelsen kom efter et længere forhandlingsforløb, hvor teknikernes tillidsmand foreslog andre løsninger, men Jysk holdt fast i sit krav om en times selvbetalt pause, som blev iværksat ensidigt, og sat i værk fra firmaets side fra marts 2014. Firmaet henviste til, at de havde en aftale om forlænget spisepause med de ansatte på lageret, og at det lå inden for arbejdsgiverens ledelsesret at dikterer en forlænget tilstedeværelse.

Overenskomstbrud

Dansk Metal mente, at det ensidige skridt var et overenskomstbrud, fordi det fremgår af overenskomsten, at det kræver lokal enighed, hvis arbejdstiderne skal ændres.

– Men arbejdsgiverne har i først omgang fortolkningsretten af overenskomsten. Vores mulighed er at forfølge sagen fagretsligt. Så selvfølgelig rejser vi sådan en sag. Det var også svært for vores medlemmer at forstå, at de skulle være en halv time længere på arbejde om dagen, siger Benny Sørensen.

– Måske opstår sagen fordi arbejdsgiverne forsøger at afprøve grænserne, eller måske troede de faktisk, at de havde ret til at dikterer vilkårene ensidigt, siger Benny Sørensen, med henvisning til at arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv – hvor Jysk er medlem – ikke er så ”vant til den danske model” som kollegerne i DI.

Klokkeklar sejr

Sagen blev behandlet af den faglige voldsgiftsret i november sidste år, efter mange udsættelser, som ifølge Benny Sørensen skyldtes, at Dansk Erhverv trak sagen i langdrag.

Først den 30. januar nåede voldgiften frem til sin kendelse, som giver Dansk Metal ret i det ”principiale”, som det hedder på jura-sprog.

– Med andre ord en klokkeklar sejr, som viste sig værd at vente på. Det er ingen hemmelighed, at vi var noget bekymrede, for hvis vi ikke havde fået medhold, så er der ingen tvivl om, at der på mange værksteder var arbejdsgivere, der også kunne få lyst til at forlænge folks tilstedeværelse på arbejdet. Men den mulighed er endegyldigt væk, med afgørelsen, siger Benny Sørensen med henvisning til voldgiftsrettens klare understregning af, at medarbejderne ikke bare har en ”forhandlingsret”, men en ”kollektiv aftaleret”, som det hedder i afgørelsen.

”Konsekvensen af, at der ikke kan opnås enighed om en aftale, findes derfor at måtte være, at man må blive stående ved det tidspunkt for arbejdstids begyndelse og ophør, der hidtil har været gældende.”  Med andre ord har hverken Jysk eller andre arbejdsgivere med samme overenskomst ret til at ændre arbejdstiderne uden en lokal aftale.

50.000 i efterbetaling

Som konsekvens af dommen har teknikerne på værkstedet i Uldum fået efterbetalt godt 50.000 kr. for det overarbejde, som Jysk viste sig ikke at have ret til at pålægge dem.

– Samtidig har man indgået en fornuftig lokalaftale, som ligger meget tæt på den, som tillidsmanden lagde frem, den gang hele sagen startede. Sommetider kan det være dyrt at være stædig, siger Benny Sørensen. (brink)

DEL