Kontingent 2017

Kontingent for 2017

 

Kontingent

år 2017

 

alm. svende

 

Militær/sabbat

 

lærlinge

Gratis A.ks

 

 

langtids-

ledige/syge

 

 

efterløn

flex  ordn.

på 100%

 

efterløn

flex  ordn.

på  91%

Forbundet 352,00 80,00 105,00 292,00 292,00 274,00
A-kassen, incl. ATP 349,00 349,00 0,00 349,00 340,00 340,00
Administr. 149,00 149,00 0,00 149,00 149,00 149,00
Afdelingen 178,50 74,25 45,00 138,50 138,50 126,50
Fritidsulykke 38,00 38,00       38,00 38,00 38,00 38,00
I alt pr. md. 1.066,50

690,25

 

188,00 966,50

957,50

 

927,50

 

 

Disse kontingentstørrelser gælder for de fleste af vore medlemmer.

Yderligere oplysninger fås i afdelingen.

Til ovennævnte satser skal tillægges evt. klubkontingent.

Efterlønsbidraget udgør 495,00 kr. pr. måned.

Skattefri præmie udgør 13.244,00 kr. pr. portion.