Stort flertal for dagpengelempelser

Mens 1200 stadig falder ud hver måned, vil to ud af tre danskere have lempet reglerne, så færre ledige mister dagpengene, viser undersøgelse fra AK-Samvirke.

Næsten to ud af tre danskere vil have lempet dagpengereglerne. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Danmarks Statistik for AK-Samvirke. Et markant flertal på 64,4 procent af de 964 adspurgte ønsker at færre mister dagpengene.

Den seneste opgørelse fra AK-Samvirke viser, at ca. 1.200 personer fortsat mister dagpengene hver måned. I de første fem måneder af 2015 mistede yderligere 2.500 retten til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Det tal vil stige kraftigt i de kommende måneder.

Torben Poulsen, formand for AK-Samvirke, mener, at befolkningens holdning til dagpengelempelserne flugter godt med, hvordan der blev stemt til folketingsvalget.

– Folketingsvalget betød samlet set en markant styrkelse af de partier, der går ind for at ændre genoptjeningskravet. Det flugter med tallene i undersøgelsen, hvor et massivt flertal i befolkningen vil have ændret reglerne, så færre ledige mister dagpengeretten. Hver dag, vi venter på dagpengekommissionen og de efterfølgende politiske forhandlinger om et nyt dagpengesystem, mister ca. 40 ledige deres dagpengeret. Og rigtig mange af dem, der allerede har mistet dagpengene, mister også retten til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, siger Torben Poulsen.

– Derfor kan vi kun håbe på, at der hurtigt træffes politiske beslutninger, så færre falder ud af dagpengesystemet, og så det bliver lettere at genoptjene dagpengeret. Samtidig er det vigtigt, at dagpengekommissionens arbejde fører til et system, hvor det fortsat er attraktivt for nye på arbejdsmarkedet at være medlem af en a-kasse, siger han.

Over grænsen

Jørgen Goul Andersen, professor på Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet, har fulgt vælgernes holdninger til velfærdsstaten gennem mange år. Han forklarer, at mange synes, det er urimeligt når så mange bliver stillet i situation, hvor de er i risiko for at opleve social deroute, når de mister dagpengene.

– Det er traditionelt serviceydelser, vælgerne lægger mest vægt på. Men i dagpengesagen har man overskredet en grænse. Det skyldes ikke mindst, at det rammer så mange, som efter det store flertals opfattelse havde fortjent en bedre sikring. Det er folk som du og jeg, det er folk, der har været på arbejdsmarkedet og bidraget til samfundet i mange år, og pludselig er de uforskyldt i risiko for en social deroute. F.eks. at skulle gå fra hus og hjem, siger Jørgen Goul Andersen til AK-Samvirke.dk. (brink)

Se AK-Samvirkes notat om undersøgelsen

DEL