Rørpris – En ordentlig betaling for sit arbejdeOpmåling, arbejde på akkord, arbejde efter prislisten – ja begrebet har mange navne.

Det de forskelige begreber har til fælles er Rørprislisten.

Af Benny Sørensen

Jeg er sikker på at alle VVS ‘er og rørsmede har hørt om eller stiftet bekendtskab med Rørprislisten.

Rørprislisten er sådan set ganske enkel i sin opbygning – du får løn for det arbejde du har udført, hverken mere elle mindre, og mester betaler for det arbejde der er udført.

Mester siger nej til opmåling

Mester siger nej – alt det bøvl vil han ikke og det bliver også alt for dyrt, så får vi ikke arbejdet og så bliver I svende fyret.

Undskyldninger er der mange af – dårlige undskyldninger endnu flere.

På VVS området er der to hovedoverenskomster; Tekniq og DS overenskomsten.

På Tekniq overenskomsten har du ret til opmåling, og på DS overenskomsten er Mester forpligtet til at måle op.

Arbejdsgiverne er enige – der skal måles op

Vi har her fra afdelingen rettet henvendelse til arbejdsgiverforeningen Arbejdsgiverne(tidligere DS Håndværk og industri), for at drøfte problemet med at overenskomsten ikke overholdes.

Arbejdsgiverne er helt enige med Metal Horsens – selvfølgeligt skal overenskomsten følges – der skal måles op.

Vi vil fra Metal Horsens følge op på om overenskomsten overholdes – i første omgang ved at tage fat i virksomhederne, men om nødvendigt også indbringe sagerne for Arbejdsretten.

Et ræs mod bunden!

I de tilfælde hvor Mester helt klart tilkendegiver, at hvis han ikke dumper prisen, når han afgiver tilbud, så får han ikke arbejdet – må der siges at noget er helt galt.

Alle virksomheder som er omfattet af de samme overenskomster skal følge dem !

Når prisen på arbejdet dumpes og lønnen følger med ned, så taber alle.

VVS arbejde er ikke arbejde der bliver flyttet ud af landet eller underbudt af udenlandsk arbejdskraft – ingen vinder ved at ræse mod bunden.

Fakta:

Gennemsnitslønnen for opmålt arbejde i 2014 var 292,78 kr.

Skal du bruge en opmåler, eller vil du vide mere om opmåling, så gå ind på Metals hjemmeside under VVS – eller kontakt afdelingen.

 

 

DEL