Generalforsamling

Generalforsamling 2020
Dansk Metal Horsens Veteranklub

Der indkaldes til generalforsamling fredag den 6. marts 2020 kl. 14.00 i Smedehuset

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger regnskabet
4. Indkomne forslag – Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest fredag                                                                                                            den 28. februar.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Formand Peter Bryder – modtager genvalg
Erling Bindeballe – modtager genvalg
Finn Jensen – modtager genvalg
Jens Ole Ludvigsen – modtager ikke genvalg
Suppleant: Ole Kramer Jensen – modtager genvalg
Suppleant: Hans Chr. Høj – modtager genvalg

Bilagskontrollant: Ilse Daugård – modtager genvalg
Bilagskontrollant: Jørgen Dammann – modtager genvalg

6. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen