Bestyrelsen

Formand: Peter Bryder bryder@mail.dk 5361 5180
Næstformand: Jens Ole Ludvigsen jensogkaren@Hotmail.com 2345 3365
Kasserer: Ingvard Svenningsen isv@stofanet.dk 2368 5384
Sekretær: Erling Bindeballe erlinggb@city.dk 2293 0355
Best.medlem Finn Jensen 2570 4216
Best.medlem Hans Jørgen Lund 2964 2625
Best.medlem Karsten Jensen 3028 7515
Suppleant Ole Kramer Jensen
Suppleant Hans Chr. Høj