Bestyrelsen

Formand: Peter Bryder bryder@mail.dk 5361 5180
Næstformand: Jens Ole Ludvigsen jensogkaren@Hotmail.com 2345 3365
Kasserer: Ingvard Svenningsen isv@stofanet.dk 2368 5384
Sekretær: Erling Bindeballe erlinggb@city.dk 2293 0355
Best.medlem Finn Jensen 2570 4216
Best.medlem Hans Jørgen Lund 2964 2625
Best.medlem Karsten Jensen 3028 7515
Suppleant Ole Kramer Jensen
Suppleant Hans Chr. Høj
Bilagskontrollanter Ilse Daugaard
Jørgen Dammann