Nye regler for ledige

Fra 1.7 2016 er det Jobcentret der indkalder til første Rådighedssamtale , men a-kassen er stadig med.

1.7 2016 blev reglerne for lediges samtaler ændret, så det nu er Jobcentret og ikke A-kassen, der indkalder til den første samtale efter 3 måneders ledighed.

Indtil nu har det ellers været A-kassen, der indkaldte og holdt samtalen i Afdelingen/A-kassen.

– Nu er det Jobcentret, men vi har i A-kassen valgt automatisk at deltage i samtalen, en såkaldt fællessamtale. Vi går ud fra at vores medlemmer gerne vil have os med, så den ledige skal vælge os fra, hvis de ikke finder et behov for at vi deltager, siger A-kasseleder Erik Olesen.

Det er A-kassemedarbejder Lotte Lærke, som deltager i den første Fællessamtale på Jobcentret.

– Vi går ikke med til samtalen for at skabe modsætninger men samarbejde, så der bringes mest mulig værdi til den ledige. Ved at deltage følger vi bedst den ledige og kan bistå ham i det videre forløb. Det være sig om vejledning omkring uddannelse, Jobformidling og hvad der endvidere skulle være behov for, understreger Erik Olesen. Langt de fleste ledige har, ud over de Lovbundne samtale andre problemer forbundet med deres ledighed. Her skal man naturligvis fortsat bare henvende sig.

CV og vejledningsmøde ligger stadig hos A-kassen. Her bliver du anmodet om at booke en samtale umiddelbar efter at være tilmeldt, som ledig til Jobcentret.

Forbundsteam deltager og bistår dig ved 2. og 3. Fællessamtale, det foregår også med indkaldelse fra dit lokale Jobcenter. Teamet kommunikere løbende med din A-kasse lokalt så vi kan servicere dig bedst muligt.

Også ved eventuelle opfølgende samtaler på Jobcentret kan du altid få Metal med, hvis det er du eller Jobcentret mener at du har et behov.

– Det har vi gode erfaringer med, også her er det Lotte Lærke, som har kontakten til forbundets team, siger Erik Olesen. (brink)