Nej til udvidet arbejdstid

Tillidsmandsmødet i Dansk Metal Horsens anbefaler medlemmerne at sige nej til mæglingsforslaget.

Nej til 42 timers arbejdsuge. Hvis forslaget bliver vedtaget, så kan vi med fire dages varsel pålægges overarbejde, som forlænger arbejdsugen til 42 timer. Uanset at det skal udlignes over et år, så er det en udvidelse af den ugentlige arbejdstid, som ikke kan bortforklares. Det er helt uacceptabelt, at arbejdsgiverne får en ensidig ret til at forlænge vores arbejdstid.

Kravet om ”øget fleksibilitet” har stået højt på arbejdsgivernes ønskeliste, og de har svært ved at få armene ned over at kunne øge arbejdstiden når det passer dem. Der er ingen grund til at tro, at de ikke også har tænkt sig at bruge muligheden for at pålægge os tvungent overarbejde, når først overenskomsten er vedtaget.

Derfor anbefaler vi vores medlemmer at stemme nej til mæglingsskitsen. Vi siger ja til nye forhandlinger, så vi kan få et resultat, der afspejler de store overskud som virksomhederne henter.

Vi har en berettiget forventning om at få del i det produktionsresultat, vi har skabt. Men den her overenskomst ændrer ikke ved den skæve udvikling i balancen mellem løn og profit, som er sket under krisen.

De andre element i mæglingsskitsen er for få og for små til, at det kan bære som grundlaget for de næste tre års overenskomst.

Vedtaget på tillidsmandmødet i Dansk Metal Horsens 4. april 2017

DEL