Generalforsamling

Tirsdag den 2. april 2019, kl. 18.00 på Learnmark 

Vejlevej 150, 8700 Horsens

Mødet indledes med spisning kl. 18.00.

Dagsorden 

  1. Valg af dirigent, herunder forretningsorden
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af revisor og suppleant
  6. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 skal være afdelingen i hænde senest 7 dage før, dvs. den 26. marts 2019.

Bestyrelsens forslag til udtalelse og afdelingens regnskab ligger til gennemsyn i afdelingen fra samme dag.

 

Af hensyn til bestilling af mad skal du tilmelde dig i afdelingen senest

fredag den 29. marts 2019.

Metal Horsens, Smedetorvet 7, 8700 Horsens. Tlf. 75 62 17 88. Mail: horsens@danskmetal.dk

På vegne af afdelingsbestyrelsen

                                                 Formand Henrik Fausing