Fagbevægelsen må afvise dagpengeforlig

Udtalelse Metal Horsens Generalforsamling 27-10-2015:

Vi tager dybt afstand fra dagpengeforliget mellem Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Det er uspiseligt for fagbevægelsen. Det var ikke dagpengekommissionens opgave at finde på nye forringelser for de arbejdsløse, og det er forkasteligt, at de arbejdsløse og de udfaldstruede nu betaler prisen for det politiske narrespil, som vi har været vidne til.

Lynforliget i sidste uge viser, at rammerne har været aftalt for længe siden, kommissionen har blot været det skalkeskjul, som politikerne har dækket sig bag inden de slog til.

En dagpengeløsning handler ikke om de få hundrede millioner statsbudgettet som den korte debat i sidste uge skulle give indtryk af. Efter forliget står problemet tilbage, der er stadig brug for at få genoprettet det trygge dagpengesystem, vi kendte før den katastrofale dagpengeform i 2010.

60.000 kolleger har indtil videre betalt for den fejlslagne reform med udelukkelse af dagpengesystemet. Frygten for fyringer vokser trods faldende arbejdsløshed blandt alle lønmodtagere. Det skyldes ikke mindst udsigten til at komme i kløerne på et hullet og uretfærdigt dagpengesystem.

Utrygheden vil fortsætte, kommissionen egne forudsigelser regner med, at mere end 7.000 vil miste dagpengeretten hvert år også med deres ”reform”. Det er værd at huske, at det er de samme økonomer, som i sin tid forudså, at tre til fire tusind ville falde ud med den gældende ordning, så der er grund til at frygte at katastrofen fortsætter med endnu større styrke.

Konsekvenserne er til at se: En germanisering af arbejdsmarkedet, hvor arbejdende fattige bliver en voksende del af arbejdsstyrken, og løsarbejdere uden overenskomstmæssige rettigheder bliver stadig flere.

Samlet set er dagpengekommissionens forslag, som nu er blevet en politisk realitet endnu et søm i a-kassernes og fagbevægelsens ligkiste. Et dagpengesystem med stadig ringere dækning, som er båret af de mest primitive forestillinger om, at man kan tvinge folk til at arbejde for hvad som helst, er ikke noget fristende tilbud til kommende lønmodtagere.

Kommissionen og de politikere, som har taget ansvaret for at sætte endnu en lap på dagpengesystemet, bidrager til at undergrave den danske model i stedet for at styrke den,

Derfor opfordrer vi den samlede fagbevægelse til at afvise forliget og forringelserne. Fagbevægelsen må nu holde fokus på de krav, som har været rejst gennem de sidst fem år om et trygt og sikkert dagpengesystem. Forliget ændrer ikke ved de grundlæggende krav, sådan som de blev formuleret på det landsdækkende tillidsmandsmøde 20. oktober:

  • Lettere og fleksibel genoptjening af dagpengene – en uges arbejde skal give fire ugers dagpenge.
  • Alle timer skal tælle med til genoptjeningen – også timer i virksomhedspraktik og løntilskud.
  • Ingen forringelser kamufleret som karensdage eller lavere sats for dimittender/nyudlærte.
  • Supplerende dagpenge skal forbedres.
  • Højere dagpenge – dagpengesatsen skal forhøjes, så dækningsgraden øges.
  • Lige ret til dagpenge – optjening efter arbejdstimer, ikke efter lønnens størrelse.
  • Ingen skal falde ud og ende i fattigdom.
DEL