Det er fandme uhyggeligt du

Af Bjarne Sørensen, formand for Metal Horsens

Huj hej hvor det går, sidste tirsdag brændte regeringen 23 milliarder af på skattelettelser til de rigeste. Torsdag præsenterede de så et ”velfærdsløft” på en halv milliard næste år og læg dertil 2,5 milliard, som er reservereret til Dansk Folkepartis ønsker om penge til krudt og kugler og såkaldt ”tryghed.”

Uanset regnedrengenes fiflerier med tallene: Nu røgen har lagt sig, står billedet uhyggeligt klart: Liberal Alliances drømmerier om at skrotte fællesskabet og velfærdssamfundet bliver nu delt af hele VLAK-regeringen.

Det erklærede mål med skattelettelserne er angiveligt at forøge arbejdsudbuddet, og regeringens egne tal siger, at de 23 milliarder vil skaffe 7.600 ”villige par hænder” som vil elske at arbejde mere eller stryge ind på arbejdsmarkedet. Det er værd at huske at ”arbejdsudbud” ikke er det samme som nye jobs, men selv hvis det skulle ende med det, så er det nok de dyreste arbejdspladser, som nogen sinde er blevet etableret.

Øget arbejdsudbud og ”det skal kunne betale sig at arbejde”, det er næsten ikke til at tro, at regeringen vover sig ud med den gamle sang, som har ledsaget de sidste 10 års brutale arbejdsmarkedsreformer.

Men okay, det er ærlig snak, når skatteministeren siger, at denne regering øger uligheden med åbne øjne. Det her er ikke en reform for den million pensionister eller dem som kommer i jobcentrenes vridemaskine. Og selvom udspillet forsøgte med et ”hold-kæft-bolsje” til HK’eren, så måtte finansministeriet selv dementere den statsministerielle løgn.

Det råderum, som regeringen nu brænder af på skattelettelser til de rige står på ruinerne af efterlønnen og den ødelæggende dagpengereform. Men skattelettelser finansieres også ved fortsat at rundbarbere erhvervsuddannelserne. Det på et tidspunkt hvor LO-toppen holder trepartsforhandlinger om netop at styrke de faglige uddannelser. Det er svært at se, hvordan fagbevægelsens top skal kunne holde masken i de forhandlinger – måske var det på tide at trækket stikker her og sige nej. Vi skal ikke stoppe hullerne efter en regering som kun er optaget af at forgylde de rigeste i det her land.

Det virkelig uhyggelige er jo, at Dansk Folkeparti nu får rollen som ”velfærdens vogter,” når de i næste måneders forhandlinger får lov til at justere lidt i udspillet. DF er ikke noget sikkert og trygt værn for velfærden.

Efter ti års krise, hvor lønmodtagerne har vist tilbageholdenhed og båret broderparten af krisens byrder, så skal vi i fagbevægelsen ikke stiltiende se på at fællesskabet nedbrydes yderligere af et skrabsammen af en VLAK-regering.

Der er brug for af fagbevægelsen genfinder sin styrke og mobiliserer sine medlemmer mod dette frontalangreb på velfærden. Den voksende ulighed er ikke et ”marginalt” problem, den skal bekæmpes, og der skal gang i en langsigtet genopbygning af velfærden, og ikke mindst solide investeringer i uddannelse og efteruddannelse.

DEL