Den danske model bløder videre

Af Bjarne Sørensen, formand for Dansk Metal Horsens

Med politikernes oktober-kup om dagpenge bløder den danske model videre. Aldrig før har vi set, at en omfattende reform, som angiveligt skal give et trygt dagpengesystem, bliver aftalt mindre end tre døgn efter kommissionen præsenterede sit omfattende materiale.

Hastværket ligner politisk panik men er i virkeligheden kynisk magtpolitik, hvor de arbejdsløse stadig skal holde for i det ræs mod bunden, som de ”ansvarlige partier” mener, er nødvendig, hvis vi skal stå os internationalt.

Dagpengeforligets få forbedringer bliver stort set betalt af de arbejdsløse. Og bag de mange kønne ord om ”motivation” og kærlige puf gemmer sig den enkle tanke, at man kan sulte folk i job.

Men ærlig talt, jeg kender ingen som har valgt at bliv fyret. De arbejdsløse gør som politikerne forlanger, men de kan jo umuligt ”tage” de job, der ikke er der. Det er ok politikerne stiller krav, men der må være en vis gensidighed i det. Politikerne må også levere de arbejdspladser, de mener, de arbejdsløse skal skynde sig at besætte.

Forløbet omkring dagpengekommissionen og lynforligt udstiller den kynisme, som arbejdsgivere politikere og desværre også den faglige top er drevet af. Det lykkedes dem at koge hele spørgsmålet om dagpengesystemet ned til en maggi-terning om nogle får 100 millioner kr. og et forsøg på at spille nyuddannede og andre arbejdsløse ud mod hinanden.

Men den virkelige dagsorden var der ingen politikere eller medier, som var optaget af: Dagpengeforliget cementerer årtiers forringelser af arbejdsløshedsforsikringen. Det er ikke bare endnu et søm til den danske models ligkiste, det er en solid pæl gennem en af grundpillerne i den danske model.

Fagbevægelsen fik ikke den genopretning af dagpengesystemet, som vi har efterlyst siden 2010 – tværtimod. Kommissionen regner selv med, at mellem 6000 og 9000 vil blive smidt ud af dagpengesystemet hvert år. Det er vel at mærke de samme økonomer, som forudsagde at 3-4000 ville falde med den gældende ordning. Det er blevet til mere end 60.000, så jeg frygter det værste.

Og det gør vores medlemmer også, og det er hele meningen med øvelsen. Utrygheden er benzin på profitmaksimeringen. Et hullet og ydmygende dagpengesystem er ikke kun rettet mod de arbejdsløse men mod dem i arbejde. Det skal få dem til at dukke sig og holde igen med krav om løn og arbejdsvilkår. Det virker, det ser vi hver dag, også her i afdelingen.

End ikke et beskedent krav om, at opkvalificering og kurser skal tælle med ved genoptjening af dagpengeretten har kommissionen med. Så meget for deres snak om, at vi skal leve af den bedst kvalificerede arbejdskraft i verden. Når regeringen så samtidigt skæret syv milliarder på erhvervsuddannelserne, så hænger tingene ikke længere sammen.

DEL