Dagpenge der dur

Fagbevægelsen skal holde fast i kravet om en dagpengeløsning, som genskaber trygheden for lønmodtagerne, siger formanden for Metal Horsens, Bjarne Sørensen

Valget var en ordentlig begmand til den regering, som ikke ville rulle den katastrofale dagpengereform tilbage og levere en dagpengeløsning inden valget, mener Bjarne Sørensen.

– Til gengæld kunne Dansk Folkeparti bl.a. med et løfte om at halvere genoptjeningskravet skumme mandaterne. Selvom det kan være ironisk, at Thulesen Dahl, som forlængede optjeningskravet til et år, nu er klar til at halvere den, så er der al mulig grund til at holde ham fast på valgløftet, siger Bjarne Sørensen.

Han advarer fagbevægelsen mod at fortabe sig i tekniske diskussioner baseret på de prøveballoner, som dagpengekommissionen sender ud i de her dage.

Tirsdag kunne medierne berette, at kommissionen både arbejder med en ”trappemodel”, hvor dagpengene aftrappes under ledigheden, og en model, hvor selv få dages arbejde kan udløse nogle dages dagpenge, uden at detaljerne i øvrigt er kendt.

– Begge forslag vil føre til en yderligere individualisering af ansvaret for arbejdsløsheden. Forslagene bygger på kravet om at øge arbejdsudbuddet og på den grundlæggende tanke om, at bare vilkårene for de arbejdsløse er utrygge nok, så skal de nok finde et arbejde, siger Bjarne Sørensen.

Fagbevægelsen skal holde fokus

– Debatten om mere ”fleksible” genoptjeningskrav fjerner fokus fra det politiske ansvar for arbejdsløsheden. Arbejde er faktisk en grundlovssikret ret, som politikerne for længst har glemt, at de står til ansvar for, og grundloven garanterer også, at dem, der ikke er arbejde til, har ret til et anstændigt livsgrundlag, siger Bjarne Sørensen.

Uanset at dagpengekommissionen nu har meddelt, at den går i dvale, ind til en ny regering er på plads, så er der grund til at fagbevægelsen fastholder fokus på en dagpengeløsning, som genopretter trygheden for lønarbejderne, mener Bjarne Sørensen.

– Der skal findes en løsning for de 55.000, der allerede er faldet ud, og så skal blødningen stoppes så de udfaldstruede reddes. Det klares ikke med prøveballoner og tekniske diskussioner. Der skal grundlæggende ændringer til, som genskaber trygheden. Alt for mange lønmodtagere lever stadig med frygten for arbejdsløshed og udsigten til at miste eksistensgrundlaget, siger han. (brink)

DEL