Supplerende Dagpenge

Hvis du får et arbejde på nedsat tid, har du mulighed for at få supplerende dagpenge i op til 30 uger indenfor en periode på 104 uger.
Dog ikke, hvis din ugentlige arbejdstid overstiger 29,6 timer.

Du skal samtidig være villig til at forlade dit job, hvis du får anvist et arbejde på fuld tid.

Det kan generelt kun lade sig gøre, hvis din arbejdsgiver underskriver en såkaldt frigørelsesattest. Den giver dig ret til at sige op uden varsel!

Vær opmærksom på dine G-dage! 74 arbejdstimer indenfor 4 uger = 3 G-dage!!

NB! For at modtage supplerende dagpenge er det et krav, at afdelingen modtager løndokumentation for dine arbejdstimer.

FORHØR NÆRMERE I AFDELINGEN !!