Supplerende Dagpenge

Hvis du får et arbejde på nedsat tid kan du kun få udbetalt dagpenge, hvis retten til dagpenge i en måned udgør mindst 14,8 time. Frem til årsskiftet 2017-2018 er der mulighed for at få supplerende dagpenge i op til 30 uger indenfor en periode på 104 uger.

I opgørelsen af, om der kan udbetales dagpenge i en måned, eller om mindsteudbetalingsreglen er til hinder for dette, indgår alle timer, uanset om der er tale om løntimer, tekniske belægninger eller øvrige fradrag efter kapitel 3.

Du skal samtidig være villig til at forlade dit job, hvis du får anvist et arbejde på fuld tid.

Det kan generelt kun lade sig gøre, hvis din arbejdsgiver underskriver en såkaldt frigørelsesattest. Den giver dig ret til at sige op uden varsel!

Vær opmærksom på dine G-dage! 74 arbejdstimer indenfor 4 uger = 2 G-dage!!

NB! For at modtage supplerende dagpenge er det et krav, at afdelingen modtager løndokumentation for dine arbejdstimer.

FORHØR NÆRMERE I AFDELINGEN !!