Kontingent 2019

Kontingent for 2019

 

Kontingent
år 2019
alm. svende Militær/
sabbat
lærlinge

Gratis A.ks

langtids-
ledige/syge
Efterløn

flex  ordn.

på 100%

Efterløn

flex  ordn.


91%

Forbundet 359,50 81,75 105,00 299,50 299,50 281,50
A-kassen, incl. ATP 355,00 355,00 0,00 355,00 348,00 348,00
Administr. 151,00 151,00 0,00 151,00 151,00 151,00
Afdelingen 182,50 74,25 45,00 142,50 142,50 130,50
Fritidsulykke 31,50 31,50   31,50 31,50 31,50 31,50
I alt pr. md. 1.079,50 693,50 181,50 979,50 972,50 942,50

 

Disse kontingentstørrelser gælder for de fleste af vore medlemmer.

Yderligere oplysninger fås i afdelingen.

Til ovennævnte satser skal tillægges evt. klubkontingent.

Efterlønsbidraget udgør 508,00 kr. pr. måned.

Skattefri præmie udgør 13.584,00 kr. pr. portion.

Du er altid velkommen til at kontakte afdelingen.