Husk G-Dagene

Det er arbejdsgiveren der skal betale de 3 første ledighedsdage hvis du afskediges, medmindre du fortsætter direkte på sygedagpenge, pension, efterløn eller på ferie.

Betingelsen er, at du har været i beskæftigelse svarende til fuld overenskomstmæssig arbejdstid (norm. 2 x 37 timer) inden for de sidste 4 uger hos den pågældende arbejdsgiver, og ansættelsesforholdet har været i 3 måneder eller længere, samt at afskedigelsen ikke er selvforskyldt.

Har du været ansat under 3 måneder skal der i 2016 betales for de første 2 dage.

I 2017 betaler arbejdsgiveren for 1. ledighedsdag ved ansættelsesforhold under 3 måneder.

Godtgørelsen udgør det samme som højeste dagpengesats – i 2016; 836,- kr. pr. dag.