Efterløn

Efterløn – NYT NYT NYT

Hvordan får jeg et efterlønsbevis?

Medlemmer som har ret til efterløn/efterlønsbevis, får tilsendt brev inden mulighed for overgang til efterløn.

I brevet står bl.a.:

I forbindelse med at du snart har ret til efterløn, vil du den DATO kunne ansøge om dit efterlønsbevis på www.danskmetal.dk/efterloensbevis.

Du får følgende spørgsmål på hjemmesiden.

Oplysninger om ansættelsesforhold:

  • Er du i et ansættelsesforhold?
  • Er du ansat i udlandet?
  • Står du fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet?
  • Har du inden for de seneste 14 måneder arbejdet som fisker, taxachauffør eller eksportshauffør?
  • Får du eller arbejdsgiveren tilskud til din løn?
  • Har du haft arbejde i udlandet inden for de sidste 3 år?

 

Oplysninger om ydelser og pension:

  • Får du førtidspension efter Lov om Social Pension eller tilsvarende udenlandske ydelser, eller har du søgt om det?
  • Får du delpension, eller har du tidligere modtaget delpension?

Når du har svaret på alle spørgsmålene, indsendes blanketten og efterlønsbeviset vil blive udstedt.

Venter du 2 år med overgangen til efterløn og opfylder 2 års reglen, vil du ikke blive modregnet dine egen optjente pensioner, kun arbejdsmarkedspensionen ved udbetaling.

Hvis du fortsat arbejder efter du har opfyldt 2 års reglen, begynder du at opspare skattefripræmie. For hver 481 arbejdstime opsparer du 1 portion. Du har mulighed for at opspare 12 portioner, hvis du arbejder fuldtid alle 3 år.

Du har også mulighed for at overgå delvis på efterløn og have arbejde samtidigt. Som hovedregel vil du blive modregnet time for time.

HUSK: Du altid er velkommen i afdelingen for evt. hjælp og vejledning. Du kan få en orientering om hvordan din pensionsopsparing vil blive modregnet i din efterløn.

Fra 1. januar 2014 udskydes efterlønsalderen:

Er du født i 1. halvår af 1954 er efterlønsalderen 60½ år.

Er du født i 2. halvår af 1954 er efterlønsalderen 61 år.

Er du født i 1. halvår af 1955 er efterlønsalderen 61½ år.

Er du født i 2. halvår af 1955 er efterlønsalderen 62 år.

Er du født i 1. halvår af 1956 er efterlønsalderen 62½ år.

Er du født i 2. halvår af 1956 er efterlønsalderen 63 år.