Dagpengesatser

Gældende regler for A-kassen pr.  2/1-2017

 

**********

SATSER

**********

 

Max. dagpengesats                                                         849,- kr. pr. dag          pr. uge 4245,- kr.

Dim. dagpengesats med forsørgelsespligt           696,- kr. pr. dag          pr. uge 3480,- kr.

Dim. dagpengesats uden forsørgelsespligt             607,- kr. pr. dag          pr. uge 3035,- kr.

 

Lønkravet for max. dagpengesats er 138,50 kr. pr. time.

 

Arbejdsgivergodtgørelse for de første 3 ledighedsdage kr. 849,- kr. pr. dag./ 7,4 time.

For arbejdsforhold under 3 måneder skal der i 2017 kun betales 1. ledighedsdag.

**********

BEREGNING

**********

 

Arbejdskravet for dagpenge er 1924 arbejdstimer. (52 uger a` 37 timer).

 

Satsberegning sker på de seneste 12 ugers sammenhængende arbejde.

 

**********

TIMER

**********

 

Opgørelse af overtimer vil som udgangspunkt være de seneste 12 uger/ 3 mdr. før

  1. ledige dag.

 

Modregning vil ske time for time, opgjort på de 12 uger.

 

Ved enhver tvivl kontakt afdelingens A-kasse for nærmere vejledning.

 

Ekspeditionstider:

7562 1788

 

Mandag       9-12  &  14-17

Tirsdag         9-12

Onsdag        9-12  &  14-17

Torsdag                     14-17

Fredag         9-12