Dagpengesatser

Gældende regler for A-kassen pr. 1/1-2018

**********

SATSER

**********

Max. dagpengesats                                                           18.633,00 kr. pr. måned.

Dim. dagpengesats med forsørgelsespligt                            15.279,00 kr. pr. måned.

Dim. dagpengesats uden forsørgelsespligt                           13.323,00 kr. pr. måned.

For at opnå højeste dagpengesats på 18.633,00 kr. pr. måned, skal du have en bruttoindkomst for de 12 måneder med den højeste indkomstinden for 24 måneder på 270.048 kr. pr. år/eller 22.504 pr. måned.

Arbejdsgivergodtgørelse for de 2 første hele ledighedsdage kr. 860,- kr. pr. dag./ 7,4 time.

**********

BEREGNING

**********

Arbejdskravet for dagpenge er 1924 arbejdstimer. (52 uger a` 37 timer). (genindplacering).

Opfyldelse af indkomstkravet

Ret til dagpenge er betinget af, at et medlem i optjeningsperioden, som er

de seneste 3 år forud for indplaceringstidspunktet, som fuldtidsforsikret har fået indberettet mindst 228.438 kr. pr. år i henhold til lov om et indkomstregister. Der kan dog højst medregnes 19.029 kr. pr. måned (nyindplacering).

Ved enhver tvivl kontakt afdelingens A-kasse for nærmere vejledning.

Ekspeditionstider:

Tlf. 7562 1788

Mandag      9-12  &  14-17

Tirsdag       9-12

Onsdag       9-12  &  14-17

Torsdag                   14-17

Fredag        9-12