Arbejde I Udlandet

Når du arbejder i et andet land for din arbejdsgiver, er der især én ting, du skal være meget opmærksom på, inden du rejser ud af landet:

Din arbejdsgiver skal udlevere en blanket til dig – E101 – der oplyser hvor der er søgt om en arbejdsperiode for dig i EØS.

Det er yderst vigtigt, at dette er i orden, idet du i modsat fald, når du kommer hjem til Danmark igen, kan få problemer med dagpenge osv., hvis du bliver ledig i forbindelse med hjemkomsten.

Det er altid en god idé at kontakte din lokale afdeling, inden du rejser ud!